Chân Yến Rút Lông – Hộp 50g

1.800.000

Về bản chất chân yến hay thân yến cũng là từ tổ yến mà ra nên về dinh dưỡng so với tổ yến là như nhau. Chân yến còn có phần dinh dưỡng cao hơn vì được hình thành đầu tiên trong tổ yến và là phần chim yến bỏ nhiều công sức làm nhất.

Hotline 247
Gọi cho Long Phát

Long Phát
Chat Zalo

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger